Gillar du sidan? Länka gärna till den från din blogg eller hemsida. Kopiera adressen nedan, klistra sedan in den på din hemsida.

Köpa hemsida: publiceringsverktyg eller kodare?


Det finns många fördelar med att i en organisation nyttja ett publiceringsverktyg istället för att vara beroende av nytillverkad kod. Det mest självklara är att själv kunna jobba med innehållet på hemsidan och att kunna ansvarsfördela hanteringen ut i verksamheten. Viktigt är också att ej vara kompetensberoende i områden som ej ligger i den egna affärsidéen. Nedan ges några tankar kring hur hemsidor kan och borde fungera. Naturligtvis bör ni kunna göra detta inom er organisation och inte vara beroende av utomstående konsulter.

Vad man kan göra i ett publiceringsverktyg

Arbeta med hemsidan
Ni kan själva arbeta med er hemsida utan att vara beroende av utomstående konsulters kompetens. Försök att arbeta med hemsidan så som Ni arbetar med Era trycksaker. Presentera nya produkter, aktuella kampanjer, illustrera gärna med bilder och framförallt: se till att hemsidan är aktuell. Ni kan jämföra en inaktuell hemsida med en två år gammal produktkatalog, företag skulle inte drömma om att skicka ut gamla kataloger.

Fördela arbetet
Publiceringssystem är ett bra verktyg för de företag, organisationer och föreningar som på ett effektivt sätt vill utveckla och underhålla sina hemsidor. Med ett publiceringsverktyg kan Ni administrera en eller flera hemsidor betydligt effektivare och mer ekonomiskt än tidigare. Detta underlättar såväl för Er personal som för Era kunder då de alltid kommer att finna Er hemsida innehållsrik, aktuell och fräsch. De underavdelningar som finns i Er organisation kan ha en eller flera webbplatsadministratörer. Alla administratörer utgår ifrån en gemensam design och struktur vid uppdateringen av informationen. Er huvudadministratör kan enkelt lägga till nya användare med access till de speciella områden som ni önskar.

Enkel administration
Med ett publiceringsverktyg skapar och administrerar ni er hemsida i ett lättarbetat och intuitivt system som utvecklats med användaren i fokus. Med arbetsmetoder liknande de i vanligt förekommande ordbehandlingsprogram kommer ni igång snabbt och kostnadseffektivt. Istället för att lägga pengar och tid på konsulten kan tiden användas till eget kreativt arbete. Ni drar nytta av tidigare arbete med ordbehandlingsprogram i de funktioner för bild och texthantering som finns i systemet.
Att alla sidor som finns och skapas och dessutom enkelt kan datummärkas för publicering ger en frihet att utveckla innehåll när tid finns – inte när den måste synas.

Fokus på innehåll och struktur
Med publiceringsverktyget kan medarbetarna fokusera på hemsidans innehåll och struktur istället för teknik. Ansvaret för informationspubliceringen kan flyttas ut i organisationen närmare verksamheten vilket förenklar och snabbar upp arbetsflödet och uppdatering av informationen.
Det innebär att informationen kan hålla en högre kvalitet och hållas uppdaterad regelbundet. Det innebär också att publiceringsverktyget blir ett tidsbesparande verktyg som ger stora möjligheter till kostnadsbesparingar med minimalt underhåll för IT-avdelningen.

Ingen installation av programvara 
All hantering och uppdatering av hemsidan sker via en webbläsare. Detta ger ytterligare en dimension till tidigare nämnda fördelar. Har Era redaktörer tillgång till Internet har de tillgång till att utveckla sidan. På affärsresan, konventet, utbildningen eller hemma spelar ingen roll. Redigering av text kan ske direkt på hemsidan med hjälp av de inbyggda funktionerna, allt för att göra arbetet så enkelt som möjligt. De flesta publiceringsverktyg har en inbyggd editor som fungerar på samma sätt som ett vanligt ordbehandlingsprogram. Medarbetarna kan enkelt formatera text, skapa länkar, arbeta med tabeller, infoga och ladda upp bilder eller filer mm. Editorn är en ”WYSIWYG”- editor och kräver ingen lokal installation.

Hantering av bilder och länkar
Med hjälp av publiceringsverktygets bildverktyg kan redaktörerna enkelt ladda upp bilder till hemsidan. Bilderna kan förhandsgranskas och redigeras det finns även möjlighet att ange alternativtext till alla bilder. Med publiceringsverktygets länkverktyg hanteras enkelt alla typer av länkar. Det brukar finnas möjligheter att skapa länkar till externa hemsidor, inom den egna hemsidan, till dokument, inom samma sida och till e-postadresser.

Behörighetssystem
Med hjälp av behörighetssystemet kan man tilldela olika rättigheter för olika redaktörer. Vissa får fulla rättigheter på vissa delar av hemsidan, andra kanske bara har rätt att spara informationen och någon annan får publicera den. I en bred organisation är detta ytterligare ett sätt att fördela arbetet samtidigt som Ni säkerställer att rätt person kommunicerar ut rätt information. 

HTML kodaren

I en hemsida som är skapad av någon som bygger upp den med HTML kodning kan man inte själv göra något av ovanstående. Där är man helt enkelt i händerna på att den som byggt sidan har tid att göra de förändringar och uppdateringar som man önskar. Det kommer också att kosta pengar varje gång man kontaktar utvecklaren för uppgraderingar. Det kommer alltså att bli en dyr historia. I uppbyggnadsskedet är det också en dålig affär pga. att stora delar av funktionaliteten redan är utvecklad i ett publiceringsverktyg. HTML utvecklaren måste bygga allt från första början och det är ett tidskrävande arbete.

Slutsats

När ni ska köpa hemsida är ett publiceringsverktyg vida överlägset en hemsida byggd av en HTML kodare. Ni får själva möjligheten att styra över innehållet på er hemsida och kan själva jobba med den när tid finns. Det är dessutom klart billigare både i uppbyggnadsskedet och i det långa loppet att jobba med ett publiceringsverktyg.