Gillar du sidan? Länka gärna till den från din blogg eller hemsida. Kopiera adressen nedan, klistra sedan in den på din hemsida.

10 bra SEO tips för er hemsida


Dessa tips gäller för hemsidans innehåll (on-page optimering).
Det är förutom dessa tips mycket viktigt att skaffa bra och relevanta inlänkar till hemsidan (off-page optimering).
 1. Domännamn
  Domänen är kanske det viktigaste för on-page optimeringen. Den ska helst innehålla det nyckelord som hemsidan ska optimeras för. Det är också viktigt att domänens ändelse speglar det land där man vill marknadsföra sin hemsida. Ex. Vill man marknadsföra sig i Sverige bör man använda en .se domän, i Danmark en .dk, i Norge en .no osv. Internationella domäner som .com, .org, net osv fungerar bra i alla länder. Domänregistrering gör man på nätet, t.ex på denna domänregistrerings sida.

 2. HTML kodning av hemsidan
  Hemsidan ska vara byggd efter de standarder som finns och W3C är den organisation som bestämmer hur en sidas HTML koding ska se ut.

 3. Sitemap
  En sitemap i xml format är viktig för att sökmotorerna ska veta vilka sidor som finns på hemsidan. Finns en sådan i rätt format så följer sökmotorernas robotar de länkarna och missar därigenom inte någon sida. Bra publiceringsverktyg genererar denna fil automatiskt när en förändring görs på hemsidan, se alltså till att det system ni använder klarar detta för att hålla filen dagsfärsk.
  Har ni inget publiceringsverktyg som genererar den automatiskt så finns det några gratis tjänster som gör detta åt er. En finns här.

 4. Titel
  Den text som står högst upp i webbläsarfönstret, det är också denna text som visas som rubrik när en sökning gjorts på en sökmotor. Denna är mycket viktig och ska innehålla det nyckelord ni vill optimera sidan för. Varje enskild sida på hemsidan ska ha en egen unik titel. Titeln ska inte vara längre än 66 tecken lång. Publiceringsverktyg som inte har möjlighet att skriva unika titlar (ganska många) ska absolut inte användas då detta klart försämrar er möjlghet att ranka bra hos sökmotorerna. Bra publiceringsverktyg har möjlighheten till unika titlar och ett fåtal hjälper er med att inte skriva för långa titlar.

 5. Beskrivning
  Ska innehålla nycelordet och gärna vara runt 150 tecken lång, inte längre. Bra publiceringsverktyg varnar när beskrivningen blir för lång eller inte finns. Det finns många publiceringsverktyg på marknaden som inte ens klarar att generera unika beskrivningar för varje enskild sida.
  - Ingen bra investering!
  Beskrivningen är den som visas under titeln när man sökt på en sökmotor och är därav mycket viktig för att de som gjort en sökning verkligen ska klicka på Er länk.

 6. Rubriker på sidan
  Den första/största rubriken på sidan ska innehålla nyckelordet ni vill optimera för. Rubriken bör inte vara längre än 40 tecken lång. Rubriken ska också vara formaterad som en H1. Ett publiceringsverktyg som inte klarar detta är ingen bra investering då just rubriken är mycket viktig för sökoptimeringen.

 7. Sidans innehåll
  Nyckelordet som sidan ska optimeras för ska finnas med ett antal gånger i texten. Hela sidans text ska helst vara på minst 500 ord. Detta kan vara svårt att uppnå men det är ett bra riktmärke.

 8. Bildnamn
  Istället för att använda bildnamnen som digitalkameran skapat så bör man ändra filnamnet till något som beskriver bilden. En bild som heter t.ex. IMG_5465.jpg är inget bra namn, döp om den till t.ex. 40tum_plasma_tv.jpg för att få bättre sökoptimering.
  På nätet finns en del bildredigeringstjänster som är gratis, bla. denna som även finns på svenska.

 9. Fet och kursiv stil
  De nyckelord som är viktiga för er verksamhet bör på några ställen formateras med fet och/eller kursiv stil. Överjobba inte, alla ord ska inte formateras.

 10. Använd alt och title taggar
  Bra publiceringsverktyg tillåter att man anger alt och title taggar för bilder, länkar mm. Gör det för att ytterligare förstärka sökmotoroptimeringen. De är dessutom en förutsättning för att personer med nedsatt syn ska få någon behållning av bilder och länkar. Det finns programvaror för personer med nedsatt syn som läser vad som står på en hemsida, dessa program ser ju inte bilden men kan läsa upp den alt text som beskriver bilden eller länken. Här finns en artikel om problemet. På denna hemsida finns mer information om hur man kan förenkla för personer med nedsatt syn.