Gillar du sidan? Länka gärna till den från din blogg eller hemsida. Kopiera adressen nedan, klistra sedan in den på din hemsida.

Hur kommunicerar Er hemsida bäst?


Det är en sak att göra en bra hemsida, det är något helt annat att skapa en hemsida som av Era nuvarande och blivande kunder uppfattas som bra. Ska Ni ha hemsidan som information, för partner eller som kommunikation? Nedanstående punkter ger en bra förutsättning för en lyckad investering och en lyckad framtida hemsida.
 1. Utgå från Era besökare
  Sätt Er besökare främst. Utgå från vad Er besökare vill ha för information och service när Ni skapar hemsidan och informationen. Strukturera hemsidan utifrån besökaren och inte utifrån Er organisation. Försök att tänka som Er kund.
  • Försök definiera vilka målgrupper Ni vill rikta Er till och vilken information och service respektive målgrupp vill ha.
  • Se till att varje målgrupp lätt hittar just sin information.
  • Strukturen ska utgå från kunden och kundens beteende.
  • Vet Ni inte vilken information som efterfrågas - fråga själv!
  • Skapa en referensgrupp att fråga och att få återkoppling från.

 2. Registrera hemsidan hos sökmotorerna
  Detta behövs inte om ni har ett publiceringsverktyg som automatiskt genererar en sitemap.xml
  I stort sett alla Internetanvändare använder sig av sökmotorer för att söka efter information. Lita inte på att sökmotorerna själv letar upp Er webbplats - hjälp dom istället på traven och Ni får garanterat ett bättre resultat. 

 3. Skapa en intressant startsida
  Startsidan är den viktigaste sidan på Er hemsida. Startsidan ger Er besökare det första och viktigaste intrycket. Som i verkliga livet har Ni ca 15 sekunder på Er att göra ett gott intryck.
  • Startsidan ska förmedla hemsidans struktur, åtminstone i grova drag.
  • Bestäm storleken på sidan, dvs. skärmupplösning, som informationen ska rymmas inom. Något som absolut måste undvikas är rullist i sidled.
  • Navigeringen får inte ta för stor del av sidan, så att det inte får plats med viktig och lockande information.
  • En sparsam men ändå tilltalande design tar inte uppmärksamheten från innehållet.
  • Animationer och andra rörelser drar till sig uppmärksamhet, men kan uppfattas som störande.
  • Navigeringen och strukturen är de viktigaste komponenterna för att besökaren ska hitta rätt information

 4.  Utforma hemsidan så att besökaren vill stanna kvar
  För att Er besökare ska stanna länge på sidan krävs att besökaren uppfattar hemsidan som relevant, intressant, begriplig och lätt att hitta på. Det finns tre huvudpunkter att gå igenom när hemsidan planeras, Concept, Content och Context.
  • Concept, hemsidans koncept, vilka vänder den sig till, affärserbjudande mm.
  • Content, hemsidans innehåll.
  • Context, sammanhang, hemsidans struktur och uppbyggnad.

   Publicera inte "romaner" på sidan. Texter som publiceras bör vara anpassade för webben, inte för långa textstycken, inte för breda spalter och hellre många men kortare stycken.

 5. Utforma webbplatsen så att besökaren vill komma tillbaka
  Glöm inte interaktiviteten med Era besökare. Innehållet på hemsidan är den viktigaste faktorn för att besökaren ska återkomma. Innehållet som presenteras måste vara lätt att hitta. Tänk på att ge innehållet en tillräcklig bredd för alla målgrupper Ni vill nå och att innehållet är aktuellt. Att berätta för sin besökare när sidan uppdaterades senast är bra, men tänk på att ett datum flera år tillbaka i tiden snarare ger motsatt effekt. 

 6. Ge Era besökare service
  Utnyttja Internet till fullo, och sprid inte bara information. Utnyttja hemsidan till interaktivitet med Era besökare/kunder genom att ge service och möjlighet till affärer och/eller inleda kommunikation som leder till affärer. Utnyttja hemsidan för att både utöka ditt serviceutbud och komplettera Era affärserbjudande.

 7. Utvärdera och följ upp Era besök på hemsidan
  Utvärdera hemsidan löpande! Besöksstatistiken berättar mycket om Era besökare och vad dom gör. Ett statistik- och analysverktyg är ett obligatoriskt verktyg för alla webbmasters. Om Ni inte vet vad Era besökare vill eller hur dom upplever hemsidan - fråga! Enkla frågeformulär och mer avancerade enkäter kan berätta det som statistiken inte visar. En referensgrupp är ett annat sätt att kunna ta del av ovärderlig information. Erbjud något i gengäld för att få ställa frågor och få tester utförda. Tänk bara på att byta ut deltagarna efter ett tag.

 8. Uppdatera, uppdatera och åter uppdatera
  Se till att så många som möjligt har möjlighet att uppdatera informationen på hemsidan. Ett publiceringsverktyg underlättar för alla att uppdatera och lägga till information. Det möjliggör en hög kvalitet på informationen, ett effektivt informationsflöde och en hög delaktighet. 

 9. Skapa publicitet kring hemsidan
  Er sida måste synas och uppmärksammas oavsett om det är ett intranät eller en extern webbplats. Se till att kommunicera hemsidans adress och innehåll i all kommunikation, precis som telefonnumret alltid finns med. En väl genomtänkt kommunikationsstrategi ger en klar fördel.

 10. Utveckla hemsidan kontinuerligt
  Följ utvecklingen, både tekniskt och informationsmässigt. Tekniken utvecklas snabbt, precis som affärsutvecklingen med hjälp av Internet. Bevaka därför vad som händer, genom exempelvis nyhetsbrev och facktidningar. Glöm inte heller att bevaka vad Era konkurrenter gör.